Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rady a tipy

Zatočte s depresemi včas

Smutek, bezmoc a pocity beznaděje či zoufalství jsou emoce, které mají pro náš organismus i život za normálních okolností velký význam. Pokud se objevují častěji, mají delší trvání a jejich intenzita se zvětšuje, ovládnou život člověka a jeho okolí.

Z psychologického hlediska je deprese stav, kdy jsou lidé po delší období v pokleslé náladě, měnící se po čase ve stupňující se smutek až melancholii se skličujícím charakterem. Podle statistik toto onemocnění postihuje až 10 % světové populace, přičemž dvě třetiny pacientů tvoří ženy.

Typy depresí

V praxi se deprese rozdělují podle příčin na primární a sekundární. Primární dále rozdělujeme podle závažnosti, podle délky trvání a podle charakteru příznaků. Podle závažnosti rozeznáváme lehké, středné těžké a těžké formy. Podle charakteristiky rozlišujeme útlumově, agitované, atypické a larvované formy.

Sklíčenost a nespavost

Jste nadměrně a neobvykle smutní? Z počátku jen velmi nenápadné, náhlé stavy smutku, mohou později vést ke sklíčenosti, k pocitům úzkosti a samoty, což způsobuje duševní trýzeň a bolest.

Mezi další nenápadný stav patří i nespavost provázená časným probouzením nebo probouzením se několikrát v průběhu noci.

Toto je pouze zlomek psychických stavů, které by mohly poukazovat na počínající depresi, ale i tento zlomek může lidem a okolí kolem nich změnit život od základu.

Přestože se uvedené problémy zdají být na první pohled zcela běžně, vyplatí se poradit s odborníky včas. V opačném případě se všechny uvedené stavy budou postupem času nejspíše stupňovat, jejich četnost se zvýší a po nějaké době se k nim přidají i další.

Sebepodceňování, vina a nezájem

Lidé často začnou trpět značným pesimismem, pociťují beznaděj, ztrácejí svoji vlastní sebedůvěru, mají pocity méněcennosti. Podobným případem jsou osoby trpící výčitkami nebo pocity viny, aniž skutečně něco zapříčiní či provedou.

Dalším obvyklým projevem deprese je ztráta zájmu a radosti z věcí, které byly vždy potěšením. Postižení potom ztrácejí zájem o okolní svět, o své koníčky a záliby, chybí jim radost, nemají zájem ani o sebe, o svou práci, o vlastní rodinu či přátele. V těchto případech je už více než vhodné vyhledat odborníka. Nestane-li se tak, jmenované stavy se budou zhoršovat a přidají se další, například změna chování vůči okolí s prvky chladu, pomalejší mluva a bezmyšlenkovitě jednání... Bez včasného zásahu mohou takové stavy skončit tragédií.

Zpomalenost a nechutenství

Zpomalené, někdy jen opožděně reakce na různé podněty bývají jasnou známkou pokročilosti deprese. S těmito projevy souvisí i snížená tělesná aktivita, při níž člověk nejeví zájem o sexuální život. Zde se nespavost mění na úplný opak. Postižení z počátku jen polehávají nebo poposedávají, což později způsobuje ospalost a někdy i spánek v průběhu dne.

Lidé trpící depresí mohou ztratit chuť k jídlu, což je důvod váhového úbytku a snížené tělesné aktivity, protože se mozku a ostatním orgánům nedostává dostatek živin. Rada lidí trpících depresí má však zcela opačný problém a uchylují se k nadměrné konzumaci potravin. Takové případy obvykle končí obezitou.

Nesoustředěnost a neklid

Dlouhodobě neřešené deprese se projevují tělesnými problémy, jako jsou bolesti hlavy, potížemi s trávením, tíhou na hrudi, ochablostí či ztuhlostí svalů po celém těle. Dostavují se problémy se soustředěností a s pamětí.

Změny myšlení člověka a neklid, kdy při neléčené depresi lidé začnou poškozovat sami sebe v touze upoutat na sebe pozornost, jsou neklamnými známkami toho, že s nimi není něco v pořádku. V horších případech se dostavují skutečné myšlenky na sebevraždu či úvahy o smrti. Veliké procento lidí s těžkou depresí dokonce sebevraždu spáchá anebo se o ni pokusí. Tyto nebezpečné případy je nutné řešit hospitalizací a cílenou odbornou léčbou.

Při pohledu na jednotlivé formy a vývojové fáze depresí je patrné, jak nebezpečné může být podceňování depresí a jejich příznaků. Lépe je včas upravit způsob života, zapracovat na životosprávě a sebevědomí, využít možností přírodní medicíny než se propracovat k nejtěžším fázím deprese s veškerými negativními projevy, které je doprovází.

 

Jak na deprese

  1. Při depresích není potřeba hned sahat po lécích, výborné účinky zajistí bylinné extrakty či čaje z meduňky, třezalky a jiné.
  2. Nestyďte se obrátit na odborníka, účastněte se společných terapií a uvědomte si, že podobnými problémy trpí i jiní!
  3. Pomoc rodiny či přátel může hrát při léčbě důležitou roli, tak neváhejte je do všeho zapojit!